tirsdag 1. juli 2014

Siste innlegg: Refleksjon og metodikken

Av: Svend Andreas Horgen, HiST (prosjektleder for PLN-prosjektet)

Prosjektet "PLN - personlig læringsnettverk" fikk støtte av Norgesuniversitetet i 2012 og 2013. Det er nå ferdig, og her er et avlsuttende blogginnlegg med noen refleksjoner og ikke minst lenker til resultatet. Kanskje innlegget også kan gi inspirasjon til andre Norgesuniversitetsprosjekter - vi tror at den arbeidsformen vi har brukt har mye for seg.

Deltakere i prosjektet var HiST (undertegnede som prosjektleder), HiNT og TISIP. Resultatet fra prosjektet er følgende leveranser, som vi mener er både konkrete og matnyttige for lærere som ønsker å lære mer om PLN:
Det har vært lærerikt å jobbe i prosjektet, takket være en flott og intiativrik prosjektgruppe som utfylte hverandre godt: Line Kolås (HiNT), Monica Storvik (HiST), Thorleif Hjeltnes (HiST), Tor Atle Hjeltnes (HiST) og undertegnede. Vi har samarbeidet godt via digitale verktøy som Lync (til prosjektmøter og webinarer), Google Docs (samskriving, utvikling av både lærestoff og metodikk samt prosjektadministrasjon), blogg (formidling av delresultater og innspill underveis), wiki (prosjektadministrasjon, idémyldring og formidling av sluttleveransen). Særlig nytteverdien av Google Docs må fremheves. Verktøyet er veldig funksjonsrikt og gjør at en kan jobbe mye mer effektivt enn med konvensjonelle verktøy. 

Vi takker også for veldig mange gode bidrag fra en rekke eksterne (lærere og fagpersoner) gjennom prosjektperioden: 
  • Vi arrangerte for eksempel flere webinarer underveis og et avsluttende webinar i flipped classroom-stil. På den måten har vi fått viktige innspill, tatt temperaturen på om det vi jobbet med faglig var relevant, og ikke minst fått spredd erfaringer. En annen fordel med webinarer er at de kan tas opp på video, og slik fungere som asynkrone ressurser i ettertid. En viktig erfaring er at slike webinarer (riktignok med litt redigering) kan inngå som lærestoff, som dokumentasjon og i metodikken vi har utviklet. 
  • Mange har lest, delt og kommentert på blogginnlegg vi har skrevet på denne bloggen. Takk for det! Selv om vi nå slutter med å skrive på bloggen, så vil den ligge lagret på Internett som et bidrag i kunnskapsutvikling om PLN. 
  • Det var over 30 påmeldte til PLN-faget som vi arrangerte høsten 2013 (de fleste jobber som lærere eller med utdanning). Gjennom dette faget fikk vi mange gode innspill både gjennom øvingsarbeider, diskusjoner i forumet og direkte kommunikasjon. De som tok faget måtte skrive blogginnlegg på egen blogg, og disse bloggene inneholder en rekke kunnskap om PLN som ligger på Internett. 
  • I 2012 svarte et tyvetalls personer på en undersøkelse om PLN, sendt ut via Twitter. Det gav nyttige data å jobbe videre med tidlig i prosjektperioden. 
  • Studenter som har tatt faget Sosiale medier (5 studiepoeng, IINI2004) har gitt nyttige tilbakemeldinger og har (sammen med en del andre tidligere studenter) svart på spørreundersøkelser om både nyttverdi av blogging og bruk av sitt personlige læringsnettverk i undervisning. 
Det er viktig med formidling fra denne type prosjekter. Både webinar og blogg er nevnt ovenfor som effektive og nyttige formidlingskanaler. I tillegg har vi vært heldige å bli invitert til både konferanser og seminarer for å holde foredrag/kurs om hva PLN er og hvordan det kan brukes i undervisningen. Vi har også skrevet flere papers i ulike foraer. Du kan se en komplett liste av resultater i wikien vår.

Figur: PLN-metodikk forklart gjennom den didaktiske relasjonsmodellen. Figuren er utviklet av Line Kolås. For forklaring til figuren, se PLN-metodikken
Som nevnt innledningsvis var PLN-faget (10 studiepoeng) og PLN-metodikken de viktigste leveransene fra dette prosjektet. En refleksjon er at selv om vi hadde en formening om hvordan både faget og metodikken skulle se ut ved prosjektets oppstart i 2012, har det vært veldig mye læring underveis og en del aha-opplevelser. Dersom prosjektet hadde hatt et spenn på bare 1 år ville en trolig ikke kommet fram til samme resultat. PLN er nokså komplekst fordi det er et nytt felt, og det trengs tid til å samle input fra ulike kilder og øke egen forståelse for PLN. Vi takker derfor Norgesuniversitetet som bevilget støtte for to år, og slik lot oss gå i dybden på feltet og gjøre en mer grundig jobb. 

Vi håper å ha bidratt med kunnskap om hva PLN er, hvordan det kan brukes i praksis og ikke minst hvordan det kan bidra positivt i undervisning og læring. Sjekk wikien for alle resultatene, og lykke til med PLN for de som ønsker å bruke det videre. Vi gjør forresten det selv i vår egen undervisning. Det nye MOOC-tilbudet til Høgskolen i Sør-Trøndelag "IKT i læring" som MOOC (15 studiepoeng, helt gratis, også det et Norgesuniversitetsprosjekt) vil bruke flere prinsipper som vi kom fram til i PLN-prosjektet. 

Til slutt avslutter jeg dette innlegget med den kompakte definisjonen vi kom fram til i fellesskap på et prosjektmøte før jul 2013: 

PLN står for personlig læringsnettverk og er en metode der studentene aktivt deltar i nettverk (både digitale og analoge) for å bygge kunnskap. Gjennom informasjonsinnhenting, kommunikasjon, samhandling og refleksjon, nås fastsatte læringsutbytter. Lærerens rolle blir veileder, tilrettelegger og motivator.

Det var nemlig en veldig interessant måte vi kom fram til denne definisjonen på, som vist i videoen nedenfor

fredag 7. mars 2014

Webinar om PLN: "flipped classroom style"

I PLN-prosjektet har vi lært mye om PLN. Det er mange måter å bruke PLN i undervisningen på, og erfaringsdeling er nyttig. Vi har vært så heldige å stå for det faglige opplegget i et webinar i regi av Jørgen Yri og "Cyberkaff". Webinaret går av stabelen den 20. mars kl 12-13 og skjer i form av såkalt "flipped classroom" hvor du forbereder deg litt i forkant, og så tar vi en diskusjon og erfaringsdeling derfra.

PLN står for personlig læringsnettverk og innebærer at studentene aktivt deltar i nettverk for å bygge kunnskap. Gjennom informasjonsinnhenting, kommunikasjon, samhandling og refleksjon, nås fastsatte læringsutbytter. Lærerens rolle blir veileder, tilrettelegger og motivator.

I dette webinaret legger vi opp til diskusjon og erfaringsutveksling knyttet til PLN. Vi kjører som sagt webinaret i form av "flipped classroom", og det er derfor en fordel om du ser minst en av disse tre filmene i forkant:
  1. https://www.youtube.com/watch?v=n5RwFF_8jl8 (3 minutter)
  2. https://www.youtube.com/watch?v=gowOiVsjI9U (14 minutter)
  3. https://www.youtube.com/watch?v=Ous4rAaXq6U (11 minutter)
Merk: Har du lest de siste blogginnleggene på denne bloggen, så har du kanskje sett filmene allerede.

Innleder på webinaret er Svend Andreas Horgen, høgskolelektor fra Høgskolen i Sør-Trøndelag og prosjektleder for et prosjekt om PLN støttet av Norgesuniversitetet (2012-2013).

Mer detaljert invitasjonstekst finer du her, og den er det fritt frem for å dele: https://docs.google.com/document/d/1t_2Fb5f6IvUBjrD0fv52xBGICBDYwFQ6G-JEM-pT20Y/edit?usp=docslist_api

Praktisk:


Møtet foregår gjennom Adobe Connect.  Opplæring i Adobe Connect - anbefales for førstegangsdeltakere:  http://www.youtube.com/watch?v=Q6j_-F8Wr1s

Universitetet i Nordland har også laget en serie med introduksjonsvideoer til bruk av Adobe Connect: https://support.ecampus.no/services/relay/feed/

Adobe-opplæring: http://www.uninett.no/adobeconnect/

Håper du vil delta, enten det er for å dele erfaringer eller for å høre på andres erfaringer. Vel møtt! 

torsdag 6. mars 2014

Videointervjuer: Bruk av PLN i undervisning

Siste del av videointervjuserien vi lagde i forbindelse med PLN-faget, handler om bruk av PLN i undervisning.  Her får du varierte og interessante perspektiver på hvordan PLN kan brukes til læring.


I de siste blogginnleggene har du kanskje sett korte videointervjuer om "Hva er et PLN" og "Hvordan bygge et PLN". Vi spurte også om "Hvorfor er PLN relevant for deg" og her er svar fra Trine, Mette og Hans Jørgen.

Trine:


Guttorm:


Mette:


Kari:


En stor takk til Trine, Guttorm, Mette, Kari og Hans Jørgen (ikke med i dette innlegget men med i flere tidligere blogginnlegg) for at de stilte opp til videointervju. Det var forresten teknisk givende å lære seg å lage videointervjuer på denne måten. Det tar litt tid inntil en får en fin arbeidsflyt, men det er mulig å halv-automatisere noen av oppgavene som repeteres slik at det gjøres effektivt og bra.

mandag 3. mars 2014

Video 3: PLN i undervisning

Dette er siste del av videoene om PLN, og tar opp hvordan PLN kan brukes i undervisning.

Videoen nedenfor er ca 11 minutter lang og går gjennom konkrete erfaringer og noen muligheter for en PLN-basert tilnærming til undervisning.
Som du ser ca 10 minutter uti filmen, foreslår vi en liste av syv punkter med "krav til studentene" for å lykkes med PLN i undervisning. Har du innspill til den listen?

torsdag 27. februar 2014

Video 2: Verktøy i et PLN

Kanskje du så forrige blogginnlegg med videoen om "Hva er et PLN"? I denne videoen skal vi konkretisere nærmere hva et PLN er og hvordan det kan brukes til personlig læring. Moderne Web 2.0-baserte verktøy gjør at du kan bygge et personlig læringsnettverk raskt og effektivt, og nå tak i læringsressurser og mennsker du ellers aldri ville nådd.

Videoen nedenfor er ca 15 minutter lang, men veldig konkret og matnyttig.
I siste del som kommer i neste blogginnlegg skal vi se på bruk av PLN i undervisningssammenheng.

mandag 24. februar 2014

Video 1: Hva er et PLN?

Her er del 1 i en videoserie på tre deler om PLN. Denne første videoen handler om hva et personlig læringsnettverk (PLN) er, med fokus på begrepsavklaring (PLE og PLN) og PLN satt inn i et livslangt læringsperspektiv.

Videoen nedenfor er litt over 3 minutter lang.


Del 2 handler om verktøy for å bygge et personlig læringsnettverk og kommer i neste innlegg.

fredag 21. februar 2014

Videointervjuer: Hvorfor PLN?

I de siste blogginnleggene har du kanskje sett korte videointervjuer om "Hva er et PLN" og "Hvordan bygge et PLN". Vi spurte også om "Hvorfor er PLN relevant for deg" og her er svar fra Trine, Mette og Hans Jørgen.

Trine:


Mette:


Hans Jørgen:

torsdag 20. februar 2014

Flere PLN-videointervjuer: Hvordan bygge et PLN

Av: Svend Andreas Horgen, HiST

Det nettbaserte faget PLN - personlig læringsnettverk (10 studiepoeng, IFUD1049) er nå ferdig. Faget er i god PLN-ånd basert på at studentene skal være aktive og forme sin egen læring, men vi lagde likevel en del lærestoff i løpet av faget. Noe av lærestoffet ble til som følge av en rekke skype-intervjuer. Noen av dem har vi lagt ut i et tidligere blogginnlegg. Her er noen flere som belyser "Hvordan bygge et PLN":


Trine:


Mette:


Guttorm:


Kari: