onsdag 27. februar 2013

A school in the cloud

Av: Svend Andreas Horgen, HiST

Sugata Mitra har holdt mange foredrag om sitt prosjekt "Hole in the wall", hvor barn i fattige kår fikk utdelt datamaskiner, og etter to måneder hadde klart å lære seg ganske mye helt på egenhånd. Nå nylig fikk han den prestisjetunge TED-prisen på én million dollar

Basert på erfaringene fra Hole in the wall, lanserer han nå idéen om "School in the Cloud", og holdt i forbindelse med pristildelingen en TED-talk om det (20 min lang): http://www.ted.com/talks/sugata_mitra_build_a_school_in_the_cloud.html. I første del snakker han om Hole in the wall, men fra 13 minutter og utover handler det mest om hva fremtidens læring bør være.

Tankene hans om et såkalt SOLE: Self organised learning environments, er relatert til PLN-prosjektet. Sitat:
"it's not about making the learning happen, its about letting the learning happen. The teacher sets it all in motion, and stands back and watches that learning happens."
Dette leder tankene til hvor viktig det er i sammenheng med PLN/PLE å frigjøre seg fra gamle tanker om at læreren må styre og ha kontroll. Det å klare å motivere, sette i gang og så la hver enkelt student utfolde seg, er en utfordring. Jeg tror det blir ekstra viktig for 10-studiepoengsfaget i PLN som vi holder på å lage for tiden, å klargjøre lærerens rolle når PLN brukes i undervisning. Det må vi rett og slett vie en del mer oppmerksomhet enn først tenkt.

tirsdag 12. februar 2013

En liten video om PLN

I prosjektet holder vi for tiden på med å designe et fag om PLN, og bygge en kunnskapsbase om PLN. Skal skrive mye mer om dette senere, men her er en liten video om PLN av Will Richardson som er verdt å se.