onsdag 3. april 2013

Studentene bygger seg et PLN: del 1

Av: Svend Andreas Horgen, HiST

Faget Sosiale medier (5 studiepoeng, IINI2004) inngår som pilot i PLN-prosjektet. Øvingsopplegget er omformet til å kreve at studentene bygger sitt eget PLN og PLE gradvis og bruker dette i læringen.

I øving 2 ble studentene bedt om å starte med å bygge og bruke et PLN og et PLE:

 • Oppgave 1: Lær grunnleggende bruk om Twitter både ved å observere hvordan andre bruker Twitter og gjennom å prøve selv.
 • Oppgave 2: For å få til bruk over tid, skal de logge seg inn på Twitter hver dag gjennom 5 dager, og følge nye personer hver av disse dagene. I tillegg skal de plukke ut minst en Twitter-melding hver dag som kunne brukes i et blogginnlegg om "strategi". 
 • Oppgave 3: Søk på SlideShare for å undersøke hvordan andre har bygget opp sine sosiale medier-strategier, og skriv deretter et blogginnlegg om hva en god strategi er. I blogginnlegget må de 5 Twitter-meldingene brukes som del av argumentasjonen. 
 • Oppgave 4: Lag en strategi og publiser på SlideShare, og del med andre via bloggen din og ved å spre en lenke på Twitter. 
 • Oppgave 5: Kommenter andres blogginnlegg. 
Legg merke til hvordan denne øvingen krever utvikling av PLN og PLE og bruk av disse på flere nivåer: 
 • Bygge et nettverk gradvis (oppgave 2). 
 • Legg til verktøy i sitt PLE (oppgave 3). 
 • Søke opp og bruke kunnskap fra nettverket til egne problemer (oppgave 2 og oppgave 3). 
 • Bruke et PLE-verktøy og dele resultatet med sitt PLN (oppgave 4). 
 • Interagere med andre i PLN-et (oppgave 5). 
Til nå har 22 studenter levert øvingen. Det var interessant å rette. Mange hadde klart å plukke ut 5 relevante Twitter-meldinger som de på en god måte integrerte i sitt eget blogginnlegg, men ikke alle. 11 personer har fylt ut tilbakemeldingsskjema hvor de har skrevet om hva de har lært. 
 • Flere studenter mente omfanget i øvingen var for stort. Jeg kan forstå det, men må understreke at faget er 5 studiepoeng og ikke har eksamen. Det er kun bestått/ikke bestått basert på 5 innleverte øvinger. Da må hver av disse øvingene være av en viss størrelse. 
 • De fleste mente øvingen likevel var lærerik. 
 • Mange mente at oppgaveteksten var for omfattende. Jeg er for så vidt enig, den var hele 5 A4-sider siden det var bakt inn tips og triks og forklaringer til de nye verktøyene de skulle bruke innimellom oppgaveteksten. Et alternativ er å skille ut slike ting i egne notater, og kun beskrive kort hva som skal gjøres. I så fall kan oppgaveteksten bli som i første punktliste i dette blogginnlegget, nemlig 1/2 A4-side. Ulempen da blir at oppgaven fort kan tolkes i ulike retninger. 
 • Noen etterlyste mer opplæring i bruk av Twitter. 
Studentene mener til en viss grad at de har noe å lære av fageksperter og folk fra næringslivet. 
På en måte innser jeg at dette var det mye å introdusere på en gang. På den annen side tas det hakket videre i øving 3, 4 og 5. I neste blogginnlegg skal jeg beskrive hvordan øving 3 tar byggingen av PLN og PLE videre. Har du innspill, så er det kjekt om du legger igjen en kommentar.