torsdag 27. februar 2014

Video 2: Verktøy i et PLN

Kanskje du så forrige blogginnlegg med videoen om "Hva er et PLN"? I denne videoen skal vi konkretisere nærmere hva et PLN er og hvordan det kan brukes til personlig læring. Moderne Web 2.0-baserte verktøy gjør at du kan bygge et personlig læringsnettverk raskt og effektivt, og nå tak i læringsressurser og mennsker du ellers aldri ville nådd.

Videoen nedenfor er ca 15 minutter lang, men veldig konkret og matnyttig.
I siste del som kommer i neste blogginnlegg skal vi se på bruk av PLN i undervisningssammenheng.

mandag 24. februar 2014

Video 1: Hva er et PLN?

Her er del 1 i en videoserie på tre deler om PLN. Denne første videoen handler om hva et personlig læringsnettverk (PLN) er, med fokus på begrepsavklaring (PLE og PLN) og PLN satt inn i et livslangt læringsperspektiv.

Videoen nedenfor er litt over 3 minutter lang.


Del 2 handler om verktøy for å bygge et personlig læringsnettverk og kommer i neste innlegg.

fredag 21. februar 2014

Videointervjuer: Hvorfor PLN?

I de siste blogginnleggene har du kanskje sett korte videointervjuer om "Hva er et PLN" og "Hvordan bygge et PLN". Vi spurte også om "Hvorfor er PLN relevant for deg" og her er svar fra Trine, Mette og Hans Jørgen.

Trine:


Mette:


Hans Jørgen:

torsdag 20. februar 2014

Flere PLN-videointervjuer: Hvordan bygge et PLN

Av: Svend Andreas Horgen, HiST

Det nettbaserte faget PLN - personlig læringsnettverk (10 studiepoeng, IFUD1049) er nå ferdig. Faget er i god PLN-ånd basert på at studentene skal være aktive og forme sin egen læring, men vi lagde likevel en del lærestoff i løpet av faget. Noe av lærestoffet ble til som følge av en rekke skype-intervjuer. Noen av dem har vi lagt ut i et tidligere blogginnlegg. Her er noen flere som belyser "Hvordan bygge et PLN":


Trine:


Mette:


Guttorm:


Kari: