mandag 24. februar 2014

Video 1: Hva er et PLN?

Her er del 1 i en videoserie på tre deler om PLN. Denne første videoen handler om hva et personlig læringsnettverk (PLN) er, med fokus på begrepsavklaring (PLE og PLN) og PLN satt inn i et livslangt læringsperspektiv.

Videoen nedenfor er litt over 3 minutter lang.


Del 2 handler om verktøy for å bygge et personlig læringsnettverk og kommer i neste innlegg.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar