fredag 1. mars 2013

En PLN-basert øving i et fag


Av: Svend Andreas Horgen, HiST

Hensikten med dette blogginnlegget er å vise hvordan jeg tenker meg at PLN kan brukes i et fag. Jeg har ingen fasit, men noen tanker. Jeg tar gjerne i mot innspill.

Sosiale medier-faget undervises nettbasert på HiST og har ca 25 aktive studenter. Jeg er faglærer sammen med Thor O. Olsen. Dette faget inngår som pilot i Norgesuniversitetet-prosjektet om PLN, og i vår innføres PLN som metode i øvingsopplegget i faget. Dette gir oss verdifulle erfaringer med PLN som gir et bedre grunnlag for å lage en god, generell PLN-metodikk og å lage et godt fag om PLN (vi jobber med metodikken og faget nå i vår).

Før har sosiale medier-faget hatt 5 større øvinger hvor studentene har brukt blogg som verktøy for å reflektere over faglige temaer knyttet til forretningsmessig bruk av sosiale medier. De har kommentert hverandres innlegg, og til en viss grad prøvd ut ulike sosiale medier-verktøy og tjenester for å få praktiske erfaringer med det som lærestoffet gjennomgår av teori. Øvingsopplegget har vært (veldig) godt - vi har fått mange gode tilbakemeldinger på at det har vært lærerikt å blogge/kommentere og at bruken av verktøy utfyller teorien godt.

Likevel tar vi nå øvingsopplegget et steg lengre, siden vi har mulighet til det i PLN-prosjektet. Hvorfor bruke PLN i Sosiale medier-faget?

  • Faget egner seg fordi studentene allerede må benytte blogg, Facebook og Twitter, så studentene er på mange måter "klare" for å ta et slikt steg.
  • En suksessfaktor for å lære mye om sosiale medier, er å få dem til å danne nettverk med hverandre og andre profilerte mennesker som kan mye om "sosiale medier". PLN handler i stor grad om nettverksbygging og hvordan en kan bruke nettverk til læring. 
  • Erfaringene fra faget gir nyttig input i konstruksjonen av en PLN-metodikk, fagstoff i PLN-faget og også grunnlag for paper-skriving.

Her er den PLN-ifiserte øving 2 som PDF som studentene jobber med for tiden. Du får kanskje bakoversveis av oppgaveteksten som er på hele 5 sider, men jeg mener det er nødvendig for å få studentene til å ta i bruk PLN/PLE i praksis. Alternativet hadde vært å lage en "leksjon" av det meste av teksten, og så kutte øvingsteksten ned til noen få linjer. Du bør skumme gjennom PDF-en. Leser du overskriftene så får du et godt inntrykk av hva studentene skal gjøre.

For å sette kontekst har jeg også skrevet et notat om hvorfor vi vil at studentene skal bruke PLN i faget Sosiale medier, og det er VIKTIG at studentene leser det notatet. I stedet for å bare skrive teksten som nettopp tekst, har jeg derfor lagt det ut som en såkalt "side" i itslearning. Det gjorde det mulig å legge ut både tekst og polls samtidig, noe som gjør at teksten blir mer interaktiv, og forhåpentligvis øker leselysten. Teksten skal leses nedover i sikk sakk, først første boks øverst til venstre, så neste boks til høyre, så boksen under og så videre. Det er for øvrig fargekoder i titlene for den observante. Som vedlagte fil viser har ca 9 personer svart på polls-ene til nå (innleveringsfristen er om noen dager).

Her er en PDF-dump av det interaktive PLN-notatet

Her er noen skjermbilder for å vise noe av stemningen for å ta i bruk PLN/PLE i faget:

Oversiktsbilde: Hvordan ser en "side" i itslearning ut med tekst og polls.

Resultat fra en av avstemningene på "siden"

Enda et resultat fra en av avstemningene på "siden"

Hvorfor skriver jeg denne bloggposten? Ikke prinært for å vise hvordan vi gjør det, men mest for å få innspill på veien videre. Jeg skal nemlig fremover legge opp øving 3, 4 og 5 etter samme lest som øving 2, men har fortsatt mulighet til å justere.

Med PLN i øvingsopplegget i sosiale medier-faget, ønsker vi at de skal bruke PLN til å lære mer enn de ellers ville gjort, både i dybden og i bredden. Vi ønsker også at de skal lære å lære på en ny måte. PLE-verktøy kan for øvrig være så meget, og i øving 3 og 4 vil jeg introdusere mer avansert bruk av Twitter og andre nyttige verktøy for å forsterke PLN-et til hver enkelt. Dette er relevant i PLN-sammenheng men også fordi faget handler om sosiale medier. Vi har i så måte en takknemlig studentgruppe å "leke" med.

Alle innspill tas i mot med takk!