mandag 9. juli 2012

Trenger vi kunnskap om PLN?

Av: Svend Andreas Horgen, HiST

PLN står for Personal Learning Network, eller "personlige læringsnettverk" direkte oversatt til norsk. 

Men hva betyr det i praksis? Hva er et PLN? Hvordan kan et PLN utvikles? Hvilke verktøy og tjenester og ressurser og metoder og mennesker kan et PLN bestå av? Hva er forskjellen på et PLN og et PLE, og hvordan skiller dette seg fra læringsplattformer (LMS)? Er PLN det samme som Twitter eller øvrige sosiale medier? Kan PLN brukes i undervisning? I så fall - hvordan gjøre det effektivt og "riktig"?

På denne bloggen kommer vi til å utforske ulike sider av PLN. Vi vil gå gjennom forskjellige verktøy som kan inngå i et PLN, dele erfaringer med bruk av PLN, oppsummere teori og vitenskapelige artikler skrevet om PLN og bruke bloggen som verktøy for å lære. Fordi vi trenger å lære selv. Vi som skriver denne bloggen jobber i 2012 og 2013 med FoU-arbeid støttet av Norgesuniversitetet, der prosjektet heter "Personlig læringsnettverk for framtidens IKT-støttet læring". Hovedmålet med prosjektet er å utvikle en generell PLN-metodikk ment for lærere og aktører som ønsker å legge opp til høy grad av studentaktivitet i nettbaserte tilbud, hvor studentene bygger opp og bruker sitt PLN i læringen. Vi vil utvikle et nettbasert fag (10 studiepoeng) om PLN, og spre kunnskap om PLN gjennom såkalte webinarer (seminarer på web), denne bloggen, konferanser, bruk av sosiale medier og liknende.

Vi er: 
  • Svend Andreas Horgen (prosjektleder, HiST)
  • Thorleif Hjeltnes, HiST/TISIP
  • Tor Atle Hjeltnes, HiST
  • Monica Storvik, HiST
  • Line Kolås, HiNT
Vi håper du vil følge med oss framover. Kanskje du kan lære noe nytt om PLN og/eller komme med nyttige innspill i kommentarfeltet. Vi blogger både for deg og for oss selv. Gjennom bloggingen håper vi å utvide vår sfære, få innspill, bli motivert til å dele og drives framover. Vi trenger kunnskap om PLN, og vi trenger din hjelp.