onsdag 18. september 2013

Videointervjuer: Hva er ditt PLN?

Av: Svend Andreas Horgen, HiST

I forbindelse med oppstarten av det nettbaserte faget PLN - personlig læringsnettverk (10 studiepoeng, IFUD1049) spurte jeg på Twitter (med lenke til et blogginnlegg) om det var noen som kunne tenke seg å bli videointervjuet og fortelle litt om sitt PLN. Og det var det! Jeg fikk raskt fem svar, og vi avtalte tidspunkt for noen minutters Skype-samtale.

I samtalen (video av den som snakket og meg) stilte jeg dem 4 spørsmål. Disse spørsmålene passer med ulike moduler i faget, og jeg bestemte meg derfor for å splitte opp hver video i 4 mindre deler. Det tok  mer tid enn jeg trodde å redigere slikt i ettertid. Neste gang skal jeg heller gjøre fire separate opptak heller enn å dele opp i ettertid. Uansett - nå har jeg ca 15 videosnutter totalt på 1-3 minutters lengde hver fra disse 5 intervjuobjektene (15? Er ikke 5 x 4 = 20? Joda, men noen svarte på flere ting i samme sleng og derfor ble det ikke fullt 20 totalt sett).

Her er de første 5 videointervjuene med temaet "Hva er ditt PLN". De neste videoene med temaene "Hvordan har du laget/utviklet ditt PLN", "Hvorfor bruker du PLN" og "Kan PLN brukes i undervisning" er ferdig produsert, men kommer i senere blogginnlegg.

Trine:


Mette:


Guttorm:


Kari:


Hans Jørgen:

Har du lyst til å bidra med erfaringene dine med PLN i et videointervju? Vi tar fortsatt i mot flere, og trenger særlig noen til å snakke i dybden om for eksempel nettverksbygging, relasjonsbygging, kommunikasjon, læringsstrategier og liknende.

søndag 15. september 2013

PLN-faget er godt i gang!

Vi er veldig glade for å ha hele 34 påmeldte på PLN-faget (10 studiepoeng) nå i høst. Deltakerne kommer fra hele landet (studerer nettbasert) og har varierende bakgrunn (lærere, studenter, andre).

Dette forteller oss at det er stor interesse for PLN og å lære mer om PLN generelt samt hvordan PLN kan brukes i undervisning og læringssituasjoner.

Nå holder "studentene" på med første øving som i korte trekk går ut på å skrive om sitt eget PLN på bloggen hver student bruker i faget, og lese/kommentere medstudenter sine blogger. Alle presenterer seg i diskusjonsforumet og bygger i så måte et nettverk av medstudenter fra starten av. Ved å lese bloggene til hverandre i fagets øvingsopplegg, er tanken at PLN-et skal styrkes. Videreutvikling av PLN-et tas til et nytt nivå i neste øving, hvor nettverksbygging står i fokus, og deretter skal studentene i siste øving jobbe mye med hvordan PLN og PLE kan brukes i et undervisningsopplegg.

Dette er et kjekt fag å undervise i, fordi deltakerne er så motiverte. Foreløpig har ingen levert øving 1 (fristen er ikke nådd enda) men vi ser fram til å rette øvingene - det kommer til å bli lærerikt og inspirerende.

Fagstoffet til nå har omhandlet en del teori, praktiske eksempler og videointervjuer, og vi skal prøve å få til første webinar om ikke lenge (det kommer til å være åpent for alle som vil, så "stay tuned").

mandag 12. august 2013

Vil du intervjues?

Av: Svend Andreas Horgen, HiST

PLN står for personlig læringsnettverk. De fleste vil si de har et PLN i dag som de bruker for å lære, særlig når en får vite at e-postkontakter og fysisk nettverk teller med. Mange som er aktive på Twitter og i andre sosiale medier har et bevisst forhold til PLN. Det handler om uformell læring, og å bruke nettverket sitt til å lære. PLN kombineres ofte med andre strategier for læring.

Vi holder på å utvikle et fag om PLN som starter opp 3.september (du kan lese mer om faget og melde deg på her).

I den forbindelse trenger vi noen konkrete eksempler på hvordan ulike mennesker bruker sitt PLN. Har du lyst til å bli intervjuet via Skype (eller liknende)? Det tar noen få minutter, og Skype-samtalen tas opp på skjerm og resulterer i en videosnutt på 2, 3 eller maks 5 minutter. Jeg gjør alt av redigering. Det er ikke noen krav til forberedelse, men det tar trolig 10 minutter av din tid totalt sett, fordi i tillegg til det du sier må vi gjøre et prøveopptak for å sjekke at lyden tas opp og liknende. Jeg har tatt opp flere slike små intervjuer før, og det har tatt 9-10 minutter totalt.

Det vi er ute etter, er erfaringer med hvordan du bruker ditt PLN, hvor mye, til hva, hvor stort det er og hvilken nytteverdi det har for deg, og eventuelt andre ting du vil fortelle om. Det kan også spisses mot en konkret anvendelse eller et konkret verktøy/subnettverk.

Vil du bidra, så ta kontakt med svend horgen at hist punktum no, ta kontakt på Twitter @svendah eller legg igjen en kommentar i dette blogginnlegget.

fredag 9. august 2013

Webinaret - opptak

Den 14.juni 2013 arrangerte vi et webinar (nettbasert via Lync) i forbindelse med PLN-prosjektet. Ca 30 tilhørere deltok, og webinaret varte en liten time. Det var to foredrasgsholdere som delte erfaringer om PLN. Her er opptak fra webinaret som YouTube-klipp.

Ann Michaelsen, Sandvika vgs: Hvordan bruke et PLN som lærer og hvordan la elevene bruke et PLN. Hun forteller også om hvordan hun og elevene har skrevet bok om PLN. Videoklippet nedenfor er ca 19 minutter langt. Boka de har skrevet heter for øvrig Connected Learners: A Step-by-Step Guide to Creating a Global Classroom, og kan kjøpes for en tilnærmet symbolsk sum på http://shop.plpnetwork.com/connected-learners/. Det er en e-bok (PDF). Anbefales!
Tom Jarle Christensen, Bamble vgs: Hvordan starte et PLN fra bunnen av, og hvilken rolle spiller PLN når du skal jobbe med fagfeller. Videoklippet nedenfor er ca 14 minutter langt.
Vi skal arrangere flere webinarer til høsten. Hva vil du høre om?

onsdag 3. juli 2013

Posterpresentasjon

Vi bidro med en posterpresentasjon på konferansen Høgskoler & samfunn i innovativ samhandling (HSS13) den 12.juni 2013 i Trondheim. Selve posteren er lagt ut på siden over posterpresentasjoner, eller hent den direkte her.

mandag 10. juni 2013

Webinar fredag 14.juni om PLN

Vi arrangerer et kort webinar fredag den 14.juni kl 10:00, varighet ca 45 minutter, kanskje opptil 1 time. Alle som vil kan delta, nettbasert.

Det er to foredragsholdere som snakker 15-20 minutter hver:
 • Ann Michaelsen (pedagogisk utviklingsleder ved Sandvika vgs) har gjort noe utrolig spennende: Hun har skrevet bok sammen med sine elever om hvordan en kan lære i sosiale medier og med Web 2.0-teknologi! I webinaret snakker hun om hvordan hun bruker sitt personlige læringsnettverk (PLN) til å lære, og hvordan hun har overført dette til sine egne elever. Ann er en erfaren foredragsholder og veldig oppdatert på teknologi og læring. 
 • Tom Jarle Christiansen er et levende eksempel på hvordan en kan bruke PLN-et sitt for å møte fagfeller. Han er en av flere lærere som ville fornye programmeringsfag i vgs (bort fra Flash, over til HTML5) og i stedet for å jobbe på hver sin tue, så har de blitt kjent med hverandre via sosiale medier, og bruker Google Hangout til å møtes og jobbe frem et nytt pensum i fellesskap. Han deler erfaringer med dette og sin nytteverdi av PLN/PLE. 
Det blir også mulighet til å diskutere og stille spørsmål om PLN og PLE.

Vi tenker at det er bedre med korte webinarer enn lange, fordi da er det lettere å få innpass til å delta i en travel hverdag.

Klikk deg gjerne inn noen minutter før oppstart for å sjekke at lyd og andre tekniske ting fungerer for deg.

PRAKTISK:
 • URL: http://aitel.hist.no/webinarurl/
 • Du får spørsmål om å laste ned og installere en klient som heter Lync Attendee. Gjør det, så har du maksimal funksjonalitet. Klienten fungerer best på Windows, men skal også fungere (litt buggy) på Mac.
 • Bruk gjerne headset for best mulig lydopplevelse.
 • Når du skal «joine» møterommet ved å klikke på lenken ovenfor, så får du spørsmål om å oppgi ditt navn/nick. Bruk gjerne ekte navn.
 • Det som kommer til å skje i praksis er at den som presenterer, deler sin skjerm og lyd, eventuelt også webkamera. Lync har chat-mulighet. Bruk chat-ruten til spørsmål underveis eller liknende.
Lurer du på hva et webinar er, så har vi skrevet mye om det på itfag-bloggen. Se også noen fordeler med webinar i dette tidligere blogginnlegget.

Vi skriver selvsagt referat fra webinaret på bloggen i ettertid. Vi skal arrangere noen webinarer i dette prosjektet i tiden som kommer. Dersom du ønsker å bli varslet automatisk, uten å måtte følge med aktivt selv, så kan du registrere deg som interessert i for eksempel "Pedagogisk bruk av IKT" på dette skjemaet. Da varsles du om slike webinarer (PLN faller inn under pedagogisk bruk av IKT). Du kan når som helst melde deg av og du får kun varsling om webinarer (ikke noe annet).

Velkommen fredag 14.juni kl 10 eller eventuelt ved neste anledning!

onsdag 3. april 2013

Studentene bygger seg et PLN: del 1

Av: Svend Andreas Horgen, HiST

Faget Sosiale medier (5 studiepoeng, IINI2004) inngår som pilot i PLN-prosjektet. Øvingsopplegget er omformet til å kreve at studentene bygger sitt eget PLN og PLE gradvis og bruker dette i læringen.

I øving 2 ble studentene bedt om å starte med å bygge og bruke et PLN og et PLE:

 • Oppgave 1: Lær grunnleggende bruk om Twitter både ved å observere hvordan andre bruker Twitter og gjennom å prøve selv.
 • Oppgave 2: For å få til bruk over tid, skal de logge seg inn på Twitter hver dag gjennom 5 dager, og følge nye personer hver av disse dagene. I tillegg skal de plukke ut minst en Twitter-melding hver dag som kunne brukes i et blogginnlegg om "strategi". 
 • Oppgave 3: Søk på SlideShare for å undersøke hvordan andre har bygget opp sine sosiale medier-strategier, og skriv deretter et blogginnlegg om hva en god strategi er. I blogginnlegget må de 5 Twitter-meldingene brukes som del av argumentasjonen. 
 • Oppgave 4: Lag en strategi og publiser på SlideShare, og del med andre via bloggen din og ved å spre en lenke på Twitter. 
 • Oppgave 5: Kommenter andres blogginnlegg. 
Legg merke til hvordan denne øvingen krever utvikling av PLN og PLE og bruk av disse på flere nivåer: 
 • Bygge et nettverk gradvis (oppgave 2). 
 • Legg til verktøy i sitt PLE (oppgave 3). 
 • Søke opp og bruke kunnskap fra nettverket til egne problemer (oppgave 2 og oppgave 3). 
 • Bruke et PLE-verktøy og dele resultatet med sitt PLN (oppgave 4). 
 • Interagere med andre i PLN-et (oppgave 5). 
Til nå har 22 studenter levert øvingen. Det var interessant å rette. Mange hadde klart å plukke ut 5 relevante Twitter-meldinger som de på en god måte integrerte i sitt eget blogginnlegg, men ikke alle. 11 personer har fylt ut tilbakemeldingsskjema hvor de har skrevet om hva de har lært. 
 • Flere studenter mente omfanget i øvingen var for stort. Jeg kan forstå det, men må understreke at faget er 5 studiepoeng og ikke har eksamen. Det er kun bestått/ikke bestått basert på 5 innleverte øvinger. Da må hver av disse øvingene være av en viss størrelse. 
 • De fleste mente øvingen likevel var lærerik. 
 • Mange mente at oppgaveteksten var for omfattende. Jeg er for så vidt enig, den var hele 5 A4-sider siden det var bakt inn tips og triks og forklaringer til de nye verktøyene de skulle bruke innimellom oppgaveteksten. Et alternativ er å skille ut slike ting i egne notater, og kun beskrive kort hva som skal gjøres. I så fall kan oppgaveteksten bli som i første punktliste i dette blogginnlegget, nemlig 1/2 A4-side. Ulempen da blir at oppgaven fort kan tolkes i ulike retninger. 
 • Noen etterlyste mer opplæring i bruk av Twitter. 
Studentene mener til en viss grad at de har noe å lære av fageksperter og folk fra næringslivet. 
På en måte innser jeg at dette var det mye å introdusere på en gang. På den annen side tas det hakket videre i øving 3, 4 og 5. I neste blogginnlegg skal jeg beskrive hvordan øving 3 tar byggingen av PLN og PLE videre. Har du innspill, så er det kjekt om du legger igjen en kommentar. 

fredag 1. mars 2013

En PLN-basert øving i et fag


Av: Svend Andreas Horgen, HiST

Hensikten med dette blogginnlegget er å vise hvordan jeg tenker meg at PLN kan brukes i et fag. Jeg har ingen fasit, men noen tanker. Jeg tar gjerne i mot innspill.

Sosiale medier-faget undervises nettbasert på HiST og har ca 25 aktive studenter. Jeg er faglærer sammen med Thor O. Olsen. Dette faget inngår som pilot i Norgesuniversitetet-prosjektet om PLN, og i vår innføres PLN som metode i øvingsopplegget i faget. Dette gir oss verdifulle erfaringer med PLN som gir et bedre grunnlag for å lage en god, generell PLN-metodikk og å lage et godt fag om PLN (vi jobber med metodikken og faget nå i vår).

Før har sosiale medier-faget hatt 5 større øvinger hvor studentene har brukt blogg som verktøy for å reflektere over faglige temaer knyttet til forretningsmessig bruk av sosiale medier. De har kommentert hverandres innlegg, og til en viss grad prøvd ut ulike sosiale medier-verktøy og tjenester for å få praktiske erfaringer med det som lærestoffet gjennomgår av teori. Øvingsopplegget har vært (veldig) godt - vi har fått mange gode tilbakemeldinger på at det har vært lærerikt å blogge/kommentere og at bruken av verktøy utfyller teorien godt.

Likevel tar vi nå øvingsopplegget et steg lengre, siden vi har mulighet til det i PLN-prosjektet. Hvorfor bruke PLN i Sosiale medier-faget?

 • Faget egner seg fordi studentene allerede må benytte blogg, Facebook og Twitter, så studentene er på mange måter "klare" for å ta et slikt steg.
 • En suksessfaktor for å lære mye om sosiale medier, er å få dem til å danne nettverk med hverandre og andre profilerte mennesker som kan mye om "sosiale medier". PLN handler i stor grad om nettverksbygging og hvordan en kan bruke nettverk til læring. 
 • Erfaringene fra faget gir nyttig input i konstruksjonen av en PLN-metodikk, fagstoff i PLN-faget og også grunnlag for paper-skriving.

Her er den PLN-ifiserte øving 2 som PDF som studentene jobber med for tiden. Du får kanskje bakoversveis av oppgaveteksten som er på hele 5 sider, men jeg mener det er nødvendig for å få studentene til å ta i bruk PLN/PLE i praksis. Alternativet hadde vært å lage en "leksjon" av det meste av teksten, og så kutte øvingsteksten ned til noen få linjer. Du bør skumme gjennom PDF-en. Leser du overskriftene så får du et godt inntrykk av hva studentene skal gjøre.

For å sette kontekst har jeg også skrevet et notat om hvorfor vi vil at studentene skal bruke PLN i faget Sosiale medier, og det er VIKTIG at studentene leser det notatet. I stedet for å bare skrive teksten som nettopp tekst, har jeg derfor lagt det ut som en såkalt "side" i itslearning. Det gjorde det mulig å legge ut både tekst og polls samtidig, noe som gjør at teksten blir mer interaktiv, og forhåpentligvis øker leselysten. Teksten skal leses nedover i sikk sakk, først første boks øverst til venstre, så neste boks til høyre, så boksen under og så videre. Det er for øvrig fargekoder i titlene for den observante. Som vedlagte fil viser har ca 9 personer svart på polls-ene til nå (innleveringsfristen er om noen dager).

Her er en PDF-dump av det interaktive PLN-notatet

Her er noen skjermbilder for å vise noe av stemningen for å ta i bruk PLN/PLE i faget:

Oversiktsbilde: Hvordan ser en "side" i itslearning ut med tekst og polls.

Resultat fra en av avstemningene på "siden"

Enda et resultat fra en av avstemningene på "siden"

Hvorfor skriver jeg denne bloggposten? Ikke prinært for å vise hvordan vi gjør det, men mest for å få innspill på veien videre. Jeg skal nemlig fremover legge opp øving 3, 4 og 5 etter samme lest som øving 2, men har fortsatt mulighet til å justere.

Med PLN i øvingsopplegget i sosiale medier-faget, ønsker vi at de skal bruke PLN til å lære mer enn de ellers ville gjort, både i dybden og i bredden. Vi ønsker også at de skal lære å lære på en ny måte. PLE-verktøy kan for øvrig være så meget, og i øving 3 og 4 vil jeg introdusere mer avansert bruk av Twitter og andre nyttige verktøy for å forsterke PLN-et til hver enkelt. Dette er relevant i PLN-sammenheng men også fordi faget handler om sosiale medier. Vi har i så måte en takknemlig studentgruppe å "leke" med.

Alle innspill tas i mot med takk!

onsdag 27. februar 2013

A school in the cloud

Av: Svend Andreas Horgen, HiST

Sugata Mitra har holdt mange foredrag om sitt prosjekt "Hole in the wall", hvor barn i fattige kår fikk utdelt datamaskiner, og etter to måneder hadde klart å lære seg ganske mye helt på egenhånd. Nå nylig fikk han den prestisjetunge TED-prisen på én million dollar

Basert på erfaringene fra Hole in the wall, lanserer han nå idéen om "School in the Cloud", og holdt i forbindelse med pristildelingen en TED-talk om det (20 min lang): http://www.ted.com/talks/sugata_mitra_build_a_school_in_the_cloud.html. I første del snakker han om Hole in the wall, men fra 13 minutter og utover handler det mest om hva fremtidens læring bør være.

Tankene hans om et såkalt SOLE: Self organised learning environments, er relatert til PLN-prosjektet. Sitat:
"it's not about making the learning happen, its about letting the learning happen. The teacher sets it all in motion, and stands back and watches that learning happens."
Dette leder tankene til hvor viktig det er i sammenheng med PLN/PLE å frigjøre seg fra gamle tanker om at læreren må styre og ha kontroll. Det å klare å motivere, sette i gang og så la hver enkelt student utfolde seg, er en utfordring. Jeg tror det blir ekstra viktig for 10-studiepoengsfaget i PLN som vi holder på å lage for tiden, å klargjøre lærerens rolle når PLN brukes i undervisning. Det må vi rett og slett vie en del mer oppmerksomhet enn først tenkt.

tirsdag 12. februar 2013

En liten video om PLN

I prosjektet holder vi for tiden på med å designe et fag om PLN, og bygge en kunnskapsbase om PLN. Skal skrive mye mer om dette senere, men her er en liten video om PLN av Will Richardson som er verdt å se.