torsdag 8. november 2012

Varsling i forkant av neste webinar

Vi skal arrangere noen webinarer i dette prosjektet. Dersom du ønsker å bli varslet automatisk, uten å måtte følge med aktivt selv, så kan du registrere deg som interessert i for eksempel "Pedagogisk bruk av IKT" på dette skjemaet. Da varsles du om slike webinarer (PLN faller inn under pedagogisk bruk av IKT).

Fyll ut dette skjemaet: http://eepurl.com/pTdjD. Du kan når som helst melde deg av og du får kun varsling om webinarer (ikke noe annet).


Et webinar arrangeres på et bestemt tidspunkt i et samhandlingsverktøy. Vi bruker som regel Adobe Connect til dette formålet, siden det har støtte for opptil 250 samtidige deltakere og ikke krever brukernavn/passord. Verktøyet har en del funksjonalitet som gjør det egnet for kunnskapsutvikling, erfaringsutveksling og formidling:

 • deltakerne kan skrive i et chat-vindu: stille spørsmål, dele erfaringer og liknende
 • dele skjerm: formidle for eksempel en presentasjon
 • dele lyd: snakke med hverandre eller 1 til mange hvis en formidler for eksempel en presentasjon
 • la deltakerne dele sine skjermer: gunstig i forbindelse med erfaringsutveksling
 • avstemninger: få umiddelbar tilbakemelding på for eksempel faglige ting, forkunnskaper, tempo og liknende
 • statusikoner: få veldig rask tilbakemelding ved å be deltakerne velge "raise hand" hvis de er enige i noe
 • delingsområde: laste opp ressurser som deltakerne kan åpne/laste ned (for eksempel en PDF-fil)
 • videoavspilling: spill av en video for deltakerne
 • felles notater: la deltakerne skrive i felles notater
 • grupperom: lag grupperom dynamisk (på sparket) med for eksempel 10 deltakere i hvert rom, der alle får presentatør-rolle og dermed kan dele lyd/webkamera og skjerm med hverandre
 • felles skriveområde: for kladding, sam-tegning og liknendeHva kunne du tenke deg som interessant tema i neste PLN-webinar?