onsdag 18. september 2013

Videointervjuer: Hva er ditt PLN?

Av: Svend Andreas Horgen, HiST

I forbindelse med oppstarten av det nettbaserte faget PLN - personlig læringsnettverk (10 studiepoeng, IFUD1049) spurte jeg på Twitter (med lenke til et blogginnlegg) om det var noen som kunne tenke seg å bli videointervjuet og fortelle litt om sitt PLN. Og det var det! Jeg fikk raskt fem svar, og vi avtalte tidspunkt for noen minutters Skype-samtale.

I samtalen (video av den som snakket og meg) stilte jeg dem 4 spørsmål. Disse spørsmålene passer med ulike moduler i faget, og jeg bestemte meg derfor for å splitte opp hver video i 4 mindre deler. Det tok  mer tid enn jeg trodde å redigere slikt i ettertid. Neste gang skal jeg heller gjøre fire separate opptak heller enn å dele opp i ettertid. Uansett - nå har jeg ca 15 videosnutter totalt på 1-3 minutters lengde hver fra disse 5 intervjuobjektene (15? Er ikke 5 x 4 = 20? Joda, men noen svarte på flere ting i samme sleng og derfor ble det ikke fullt 20 totalt sett).

Her er de første 5 videointervjuene med temaet "Hva er ditt PLN". De neste videoene med temaene "Hvordan har du laget/utviklet ditt PLN", "Hvorfor bruker du PLN" og "Kan PLN brukes i undervisning" er ferdig produsert, men kommer i senere blogginnlegg.

Trine:


Mette:


Guttorm:


Kari:


Hans Jørgen:

Har du lyst til å bidra med erfaringene dine med PLN i et videointervju? Vi tar fortsatt i mot flere, og trenger særlig noen til å snakke i dybden om for eksempel nettverksbygging, relasjonsbygging, kommunikasjon, læringsstrategier og liknende.

søndag 15. september 2013

PLN-faget er godt i gang!

Vi er veldig glade for å ha hele 34 påmeldte på PLN-faget (10 studiepoeng) nå i høst. Deltakerne kommer fra hele landet (studerer nettbasert) og har varierende bakgrunn (lærere, studenter, andre).

Dette forteller oss at det er stor interesse for PLN og å lære mer om PLN generelt samt hvordan PLN kan brukes i undervisning og læringssituasjoner.

Nå holder "studentene" på med første øving som i korte trekk går ut på å skrive om sitt eget PLN på bloggen hver student bruker i faget, og lese/kommentere medstudenter sine blogger. Alle presenterer seg i diskusjonsforumet og bygger i så måte et nettverk av medstudenter fra starten av. Ved å lese bloggene til hverandre i fagets øvingsopplegg, er tanken at PLN-et skal styrkes. Videreutvikling av PLN-et tas til et nytt nivå i neste øving, hvor nettverksbygging står i fokus, og deretter skal studentene i siste øving jobbe mye med hvordan PLN og PLE kan brukes i et undervisningsopplegg.

Dette er et kjekt fag å undervise i, fordi deltakerne er så motiverte. Foreløpig har ingen levert øving 1 (fristen er ikke nådd enda) men vi ser fram til å rette øvingene - det kommer til å bli lærerikt og inspirerende.

Fagstoffet til nå har omhandlet en del teori, praktiske eksempler og videointervjuer, og vi skal prøve å få til første webinar om ikke lenge (det kommer til å være åpent for alle som vil, så "stay tuned").