onsdag 3. juli 2013

Posterpresentasjon

Vi bidro med en posterpresentasjon på konferansen Høgskoler & samfunn i innovativ samhandling (HSS13) den 12.juni 2013 i Trondheim. Selve posteren er lagt ut på siden over posterpresentasjoner, eller hent den direkte her.