søndag 15. september 2013

PLN-faget er godt i gang!

Vi er veldig glade for å ha hele 34 påmeldte på PLN-faget (10 studiepoeng) nå i høst. Deltakerne kommer fra hele landet (studerer nettbasert) og har varierende bakgrunn (lærere, studenter, andre).

Dette forteller oss at det er stor interesse for PLN og å lære mer om PLN generelt samt hvordan PLN kan brukes i undervisning og læringssituasjoner.

Nå holder "studentene" på med første øving som i korte trekk går ut på å skrive om sitt eget PLN på bloggen hver student bruker i faget, og lese/kommentere medstudenter sine blogger. Alle presenterer seg i diskusjonsforumet og bygger i så måte et nettverk av medstudenter fra starten av. Ved å lese bloggene til hverandre i fagets øvingsopplegg, er tanken at PLN-et skal styrkes. Videreutvikling av PLN-et tas til et nytt nivå i neste øving, hvor nettverksbygging står i fokus, og deretter skal studentene i siste øving jobbe mye med hvordan PLN og PLE kan brukes i et undervisningsopplegg.

Dette er et kjekt fag å undervise i, fordi deltakerne er så motiverte. Foreløpig har ingen levert øving 1 (fristen er ikke nådd enda) men vi ser fram til å rette øvingene - det kommer til å bli lærerikt og inspirerende.

Fagstoffet til nå har omhandlet en del teori, praktiske eksempler og videointervjuer, og vi skal prøve å få til første webinar om ikke lenge (det kommer til å være åpent for alle som vil, så "stay tuned").

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar