torsdag 20. februar 2014

Flere PLN-videointervjuer: Hvordan bygge et PLN

Av: Svend Andreas Horgen, HiST

Det nettbaserte faget PLN - personlig læringsnettverk (10 studiepoeng, IFUD1049) er nå ferdig. Faget er i god PLN-ånd basert på at studentene skal være aktive og forme sin egen læring, men vi lagde likevel en del lærestoff i løpet av faget. Noe av lærestoffet ble til som følge av en rekke skype-intervjuer. Noen av dem har vi lagt ut i et tidligere blogginnlegg. Her er noen flere som belyser "Hvordan bygge et PLN":


Trine:


Mette:


Guttorm:


Kari:

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar