onsdag 1. august 2012

Første PLN-webinar

Som metode i innhentingsfasen i PLN-prosjektet har vi planlagt å bruke såkalte webinarer (seminarer på web), noe som er effektivt å gjennomføre i praksis og med stort potensial til både en bred og interessant kunnskapsinnsamling. Les mer i et annet blogginnlegg om hva et webinar er.

Den 19.juni 2012 ble det arrangert webinar i regi av PLN-prosjektet. Det var ca 30 deltakere. I dette blogginnlegget finner du noen viktige momenter som ble sagt eller skrevet i chatten under webinaret (forfatterikke navngitt):

 • Hvor viktig er kontakten med personer i et PLN?? F.eks i slideshare er det innholdet vi bruker, ikke nødvendigvis kontakten med andre, mens i en del andre verktøy er det svar fra andre som er viktig...
 • Bruk av videoopptak kan være en måte å dele ferdighets opplevelser / trening.
 • Bevisstgjøring er viktig - de fleste har jo et PLN allerede, men bør kanskje motivere til en faglig dreining mot verktøybruk.
 • Er det ikke lettere å motivere til bruk av PLN ved problemløsning?
 • ALLE har vel i praksis både et eget PLN og PLE, spørsmålet er heller hvor bevisst dette bygges og brukes?
 • Opplæring av verktøyene tror jeg også er viktig for at studentene skal kunne ta det i bruk. Viktig å sette av tid, lage øvingsoppgaver som inneholder opplæring av verktøyene.
 • Hvordan ivareta studentnenes ulike behov i studiesituasjonen om en kjører felles opplæring og bruk av de samme verktøyene? Vi må kanskje bli flinkere til å ha fokus på målet og ikke veien til målet. Spørsmålet avhenger jo i stor grad av hvilket nivå studentene er på, 1 årsstudenter krever kanskje tettere oppfølging en 2 og 3 årsstudenter.
 • Mitt fokus er i denne sammenhengen minoritetsspråklige elever med lite IKT kompetanse. De trenger både opplæring og opplevd nytte. Ikke minst kan det være nyttig for eleven at det de trenger å lære kan læres muntlig, f.eks. slik som vi gjør nå. Dele / skrive er en stor terskel for mange.
 • I  en verden med mye flytting over landegrenser, mister du det naturlige nettverket ditt. Samtidig må du lære deg nye ting hele tiden.  PLN blir viktigere på grunn av det også. Jeg tenker ikke minst på kontakt med folk i hjemlandet eller i andre land som kan holde deg oppdatert og sette deg i forbindelse med læringsressurser av alle slag.
 • Kan nytteverdien av PLN være avhengig av hva som skal læres? (lære algebra kontra problembaserte oppgaver?)
 • Hvordan kan/bør lærere/skole forholde seg til (respektere og gjøre nytte av) elevenes/studentenes mangfold av PLN og PLE?
 • PLN er i utgangspunktet en arena for uformell læring. Vi prøver nå å få det til å virke i en mer formell setting, dvs i fag der studenter skal nå visse læringsmål. Er dette en slags selvmotsigelse?
Dette er som sagt klippet fra chatten underveis i webinaret, og noen av momentene var svar eller refleksjoner på ting som ble sagt muntlig. Likevel er det verdt å ta med i dette blogginnlegget. Kanskje noen av punktene setter i gang tanker hos deg - er det ting du lurer på eller vil utdype og reflektere rundt, så bruk gjerne kommentarfeltet. 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar